اهدای زندگی

فصلی به انتظار

تا روز جان شود

این قطره قطره ها

یک کهکشان شود

یک آسمان عشق

یک آسمان شور

عمری دگر دهد

این قطره های نور

با خون تو عزیز

انسانیت به پاست

این مهر و عاطفه

هست تا جهان به جاست

دردی که کم شود

جانی که به شود

یک هموطن کنون

از مرگ می رهد .

زنجیر می شویم

هر چار فصل سال

لبخند گستریم

هر لحظه بی زوال ...

/ 0 نظر / 41 بازدید