غزل ( ۳ )

رِنگ تاری   خفته بر مضراب غم

                                                                     سازها بی رونقند از بیش و کم

از درون نای ها خیزد صدای مبهمی

                                                               که فرو شوید به دل  رنج عتاب زیر و بم

کاخرین دستی که بر پرده به یک گیتار شد

                                                              در همان دم مرد  ناطور شد در پیش هم

زخمه ها سوزند  ضرب و دهل ها آوای جنگ

                                                               صورتی بودیم  ما و تک نقابی دم به دم

چنگ و بربط ها  شکستند در حریم انجمن

                                                               حالیا شیطان بخندد بر مترسکهای جم

ای خدا ظلم است که بر معنی انسان می رود

                                                                 هر کجا سوز دل و آه جگر از این ستم

راغب این نکته بدانستی   تو صورت فاش کن

                                                            فاتحان ریزند  با دهشت  به هر جا زهر و سم

/ 9 نظر / 4 بازدید
خداباهامه

سلام برادر - واقعيتش چيزی از شعر سرم نمی شه اما براتون ارزوی موفقيت می کنم

بی آرزو

سلام دعوت شدی ... به ۵ تا اعتراف ... بيا وبلگم رو بخون ... اين يه بازيه ۵ تا اعتراف می کنی و بعد ۵ نفر رو انتخاب می کنی ...می تونی فقط ۵ تا چیزی رو بگی که دیگران در موردت نمی دونند خوشحال میشم بیایی.

بهزاد

سلام استاد ما حرف شنويمون خوبه آپ کردم هر موقع فرصت داشتی يه نيم نگاهی بنداز شاد و سبز باشی تا بعد

ميلاد قزللو

باز محرم آمد و خورشيد سياهپوش شد باز هم دل ما در پي عشقش در به در شد

هانیه

سلام ايده ی شعرتان خيلی خوب بود ولی وزن عروضی در چند جا بهم می خورد و يک بيت هم وزنش با بقيه فرق داشت. ان شاء الله که خدا ما رو هم يه روزی عاشورايی کنه.

ققنوس

سلام علیکم و رحمه ا... و برکاته ما دوباره اومدیم ... عاشورا نزدیک است .... مجال بی رحمانه اندک بود و واقع سخت نامنتطر یاحق

ققنوس

ققنوس

من بازم فردا می رم تهران اگه کاری داری يا چيزی می خوای بگو