با تو

با تو      این سکوت٬

            طعم    موجز    کلام    

     می دهد  .

/ 3 نظر / 4 بازدید
ا.ا.گ

سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست سلام علیک و کیف حالک و احوالک ؟! اصل حالت چطوره ؟ خوبی ؟ خوشی ؟ سلامتی ؟ دماقت چاقه ؟ کیفت کوکه ؟ بساطت به راهه ؟ زندگی به کامه ؟ غم و غصه ناکامه ؟