طعنه

شب از حضور تو

                          تهی

              مرا جنون ماندگار

   سرا به پای خشم و کین

                      ستون بکرده بی قرار

  تهی ز ماندگاریم

        جنون سرشکن کجاست ؟

              طعنه مزن

                               شب ساکت است

                                             چه جای خانه و دیار

 تبدل سخاوتی

                            چنین عبوس و رهکنار

          مرا فرار تن کجاست ؟

                 مرا به خاطر بسپار .

شب از حضور تو

                              تهی

                     مرا شرار انکسار

  دو چشم قلابی و تب

      یه زین و اسب بی سوار

             تنافر سعادتی

               چنین گریز پامدار

            مرا به شهر خود ببر 

                       طناب فاجعه کجاست ؟

شب از حضور تو

                             تهی

           سکوت قلابی و شک

                               ترنم ثانیه ها  .

                                                                      ساعات اول بامداد سال ۸۳

                                                                                       لنگرود

   

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرش

درود زندگی حقير من آن قدر ساده و آرام است که در آن جمله ها حکم حادثه ها را دارند ... به من تاریک و کوچک هم سری بزن بدرود