سلام و باز   سلامتی شما روزافزون    جسم و جان      ...     اول جاتون خیلی خالی ایشالا همه ی عزیزان بتونن هفته ای رو در کنار این معجزه ی الهی  سرکنن بهش نگا کنن و با تمام وجود بهره و توشه و کام دل  بگیرند    انشاءالله     

( در توضیح عکسائی که گرفتم و از این به بعد به امید خدا خواهم گذاشت اینکه عکسای خانه ی خدا رو اگه کوچیک کنم شکل کعبه تغییر میکنه که شایسته نیست پس در اندازه اصلی میذارم  اینکه عکسائی که شب گرفتم یک مقدار کدره که دیگه بهتر از این نمی شد ...... ایشالا سعودی ها که بر افتادن با دوربین حرفه ای چه عکسهائی که نمیشه گرفت  )