دیدی باز  جوونه بسته

      رو تن سنگیِ خونه

   تک درخت تاک و قمری

          که نشونده آشیونه

 دیدی باز   سبزه درختا

    کوه زخمیِ قدیما

      جیک جیکِ گنجیشککا

        رقص پرستو تو هوا

  همه جا نسیم شادی

   چک چکِ بارون  رو کاغذ

       یه بهار دلنشین و

           لمس گلبرگی که تازه س

 یه وقت ابره که می باره

   یه دفعه بادِ هراسون

     یه دفعه خورشیدِ منگی

        که می پاشه نور  تو ایوون

  تو هم مثل این بهاری

    یه وقتا خوبی می باری

      یِهو نه دیوونه میشی

          واسم دلتنگی می یاری

                           این همه ابر شتابون

                               تو دلت که کردی مهمون

                             برق آفتابیتو رو کن

                                 بشم حیرون      آره حیرون  ۲

 

 تو که  مثل آسمونی

     تیره میشی نمی مونی

           پُر رگبار بهاری

                هی می خونی و می خونی

   می خونی مثل یه باد

     به تن برگای سبز

        مثل این چلچله ها

           توی آسمون به رقص

  اون بالا آبی تَرَک

   مثل شاهین یه سَرَک

     سُر می خوره توی هوا

       دل من  کم یه کَمَک

                                                   آفتابه که می زنه

                                                    تو سرِ هر چی که هست

                                                    میگه آدمای گم

                                                     سایه اید مثل هوس  ( ۲ )