تو تنهائی مثِ

       شب های تکرار

                    کُنجت خلوت ترینه

                                       نازنین یار

تو که بارون ترین

           ابر سخائی

                    نگاهم کن  بگو

                               بی ما کجائی ؟

تو در پیشم ولی

                 دور از تلاطم

                        تو اون موجی که ننگش

                                              خواب و آروم

                 تو رو دریا میگم

                                 آبی ترینم

                                            یه پهنه پر ز احساس و خروشی

                             واسه خاکی ترین مخمل نسوزی

                                                   تو سبزی   باقی و در خود  خموشی

یه پارچه شوری  اما

         بی هیاهو

                   صدام کن     من که خوابیدم

                                                    چشات کو ؟

     لبای ترس و وحشت

              آخرینه

           تهِ گرما و احساس

                                 اولینه

                        شبام پژمرده شد    بی اسم نازت

                                       هراس آخرم    اون یکه رازت

      تو   محزونم نکن     لبخند پرواز 

                 فراموشم نکن     آبی ترین راز

                            بگیر و خنده کن  بشمر هوا رو

                                         دستم   قلبم   دلم    این بی نوا رو

                                                   که تنهائی توی

                                                           خونم نجوشه

                                                     صدام بی رونقه

                                                            لبهام خموشه

                 تو تنهائی   ولی

                              من  در کنارت

                                     اگرچه   خُرد و کوچک 

                                                               در   جوارت

                         میگم   حالا که لبخندت   ولو شد

                                          همه حرفام  چرند بودش    یهو شد  .

                                                                                                   ۹ / خرداد / ۸۵

                                                                                                          لنگرود