به نام خدا    

سلام ٬ سلام به دلهای آرام و چشمهای پر از نشاط

دلم آرام است ٬ آرامشی از حضور تو ٬ از عشق پاک وساده ی تو

من پرم از تو تا همیشه . تا زمانی که تو از من از وجودم از حضورم از لبخندم از گریه هام وحتی از

عشقم خسته بشی .       اما اینجا رو دیگه اشتباه کردی چون حتی اگه تو از من خسته بشی

تازه اول داستان عاشقی من شروع میشه . حالا اینجا بازم یه پله عقبی . میدونی چرا میگم یه

پله؟      آخه نمی خوام زیاد ازم فاصله بگیری . خیلی خودخواهیه مگه نه ؟ دیدی ٬ حتی این

اجازه رو  به تو نمیدم که برای حد فاصلتم تو تصمیم بگیری ٬ آخه می ترسم تعداد پله ها رو زیاد

کنی گلکم . من به این میگم  :      د و س ت د ا ش ت ن   ٬  ع ش ق ٬ خیلی قشنگه ٬ نه.  

شوخی کردم ٬ عزیزم تو بار ها وبارها به من به دوست داشتنم به عشقم به وجودم ثابت کردی

که خیلی از من جلوتری که اصلا نمیشه با هیچ چیزی نمی شه حدش رو معلوم کرد .تو خیلی

خیلی ایول داری . اما من به تو نمی گم به اوس کریم می گم که اوس کریم ایول ایول ایول .

شروع دل نوشتم به تمام دلهای آروم و چشمهای پراز نشاط سلام کردم ٬چون امروز اینقدر سر

حالم که اصلا دلم نمی خواد با آدمهایی صحبت کنم که تمام هستی رو  تمام نعمتهای خوب

خدا رو به خاطر یک لحظه اشتباه خودشون منکر میشن .

آخ خدا خیلی بزرگی ٬ خیلی بزرگ .

عشق ٬ دوست داشتن ٬ محبت ٬ صداقت ٬ ایمان ٬ زندگی خیلی قشنگه اما به شرط پاکی .

این متن رو تقدیم میکنم به عزیزترین عزیز دلم ٬ که پاکی رو به من یاد داد ٬

                                                                    همسر عزیزم  ( ابوذر اکبری )