با یه عالمه ترانه مهمون شمام از نظرات ارزشمندتون منو بی نصیب نذارید